گربه پرشین اشرافی سلطنتی
جفت نر و ماده
شناسنامه‌دار
حدوداً ۲ساله
اصالت‌دار
با وسایل

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.