15,000 تومان

تأمین کننده نیازهای ویتامینی و معدنی
ارگانیک و سالم و طبیعی و بدون هیچگونه افزودنی شیمیایی
دارای انرژی مورد نیاز برای تولید مثل پرندگان
پیشگیری کننده از بروز بیماری‌های ناشی از تغذیه و سوءتغذیه

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.