2,500,000 تومان

نژاد ژاندی
حلقه پا
پرورش داخل
جوجه تازه دانخور

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.

در انبار موجود نمی باشد