13,000,000 تومان

شش دانگ 
بسیار آرام
نجیب 
مهربان
مناسب سوار کاری

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.

در انبار موجود نمی باشد